Penulis

Afrizal Malna
 
penyair terkemuka Indonesia, karya-karyanya sudah meraih pelbagai penghargaan penting di antaranya Khatulistiwa Literary Award dan S.
 
E.
 
A.
 
Write Award.
 

Read: Afrizal Malna`s articles